Brita

Father:
Mother:

Spouse: Eric

Spouse: Jöns OlssonBiography Notes...

Brita _eller_ Eric är född av Margareta (Marit i Grellsta) Änka före 1550, men omgift före 1559. Brita ägde hel gruvdel.
Edit...