Anders Nilsson

Father:
Mother:

Spouse:Biography Notes...

Bonde f. 2 1/2 öresland av hemmanet om 2 markland. Änkling före 1651
Edit...