Johan Kjellander

Father:
Mother:

Spouse: Lena OlsdotterBiography Notes...

Mkt osäker om detta är riktigt "Johan Kjellander staar som bonde när Caisa föddes 1805 men var egentligen maag i gaarden och försvinner samma aar till Uppsala. Var han är född kan ej utrönas. " [Källa: E. Carlsson, 5:11]
Edit...