Anna Caisa Lundmark

Father:
Mother:

Spouse: Anders Gustav ÖhmanBiography Notes...

Datum enl. notering av Lars i Carlssons skrift (4:4) Kommentar av Carlsson: "Den enda Anna Caisa född i Danmark 1811 är 20/2 av Drängen Lars Hansson Fock - Cajsa Jansd. på Lunda."
Edit...