Anna Amalia Jansdotter

Father: Jan Jansson
Mother: Stina Persdotter

Spouse: Eric PettersonBiography Notes...

Anna Amalia dog den 10/6-1906 då hon besöker sin dotter Engla Maria och måg Joha n Axel Brunnberg i Stockholm. Vykortet som finnes med i E. Carlssons utredning är den enda kvarstående skrift från Anna Amalia, Alvas mormor. Kortet skrevs 24/1-1906, Sala, och texten lyder: "Jag får härmed underetta(*) eder att jag tänker resa till eder. Jag kommer med blandade tåget kl. 10.45 på söndagsmorgonen. Ifall ni vill vara så snälla och va ra(*) emot mig vid tåget. Många hälsningar. Mamma" På framsidan synes Norrbygatan i Sala och där Anna skrivit: "Många gratulationer på Maria-dagen tillönskas af Mamma" (*) Skrivfel ej korrigerade.
Edit...