Pehr Pehrsson

Father: Pehr Ersson
Mother: Catharina Ersdotter

Spouse: Maria Maja JansdotterBiography Notes...

Pehr Pehrsson var den sista rusthållaren i Tiby. I rakt nedstigande led ingår de t minst 5, troligen 7 rusthållare far - son som tjänstgjorde från rusthålleriets tillkomst 1682 fram till 1845. Pehr Pehrsson, den siste rusthållaren hamnade i fattigstugan 36 år gammal med 7 barn och fru. Se 4:1 i E. Carlssons redogörelse om info rörandes hur prästen är uppretad på Pehr Pehrsson. Faddrar 1811 var: Anders Pehrsson och dess hustru i Nyby Bonden Mats Andersson i Prästgården Rusthållardottern Karin Ersdotter "der sammanstedes"
Edit...