Johan Erik Björklund

Father: Pehr Olov Mård
Mother: Cajsa Lena Kjellander

Spouse: Johanna Catharina PehrsdotterBiography Notes...

Samtliga barn föddes i Skuttunge och Johan Erik kom alltså som måg till Bilbo. T orpet finns ej numera. Låg under Myrby. [Källa: E. Carlsson 3:3]
Edit...